Grupę kapitałową KCI tworzą obecnie spółki KCI S.A. (jednostka dominująca) oraz Gremi Media S.A. (spółka zależna; 81,13% akcji i 85,86% głosów należy do KCI S.A.) tworząca medialna grupę kapitałową.