I kwartał 2017 - Komunikaty

Korekta raportu bieżącego nr 13/2017.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.
Informacja o stanowisku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co do planowanych działań KCI S.A. zmierzających do zmiany rynku notowań akcji z Głównego Rynku GPW na rynek NewConnect.
Uchwała NWZA Gremi Media S.A. podjęte 03.03.2017r. w sprawie dematerializacji i ubiegania się o
wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji serii B.
Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA KCI S.A..
Uchwały NWZA KCI S.A. podjęte 31.01.2017r..
Terminy publikacji raportó w okresowych w 2017 roku.
Zarejestrowanie przekształcenia spółki zależnej.
Zarejestrowanie połączenia KCI S.A. ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o..
NWZA KCI S.A. w Krakowie w dniu 31.01.2017 roku.
Odpowiedzi KCI S.A. na pytania zadane przez Akcjonariuszy w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 428 § 4 kodeksu spółek handlowych.
Odpowiedzi KCI S.A. na pytania zadane przez Akcjonariuszy w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 428 § 4 kodeksu spółek handlowych - błędnie przesłany plik, właściwy przekazany korektą rb 3/2017
Zwołanie NWZA KCI S.A..
Przekształcenie spółki zależnej – uchwała Zgromadzenia Wspólników.