I kwartał 2016 - Komunikaty

Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.
Termin udostępnienia Memorandum informacyjnego KCI S.A. do publicznej wiadomości.
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz „GREMI INWESTYCJE” S.A. / Zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.
Korekta zawiadomienia otrzymanego od Członka Zarządu w trybie przepisu art. 160 ustawy o obrocie instrumentami.
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 marca 2016 r.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 11 lutego 2016 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ KCI S.A. w dniu 11 lutego 2016 roku.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KCI S.A..
Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki. 
Rezygnacja członka zarządu.
Zakończenie negocjacji w przedmiocie sprzedaży nieruchomości położonych
w Krakowie przy ul. Romanowicza i podjęcie przez Spółkę decyzji o niezawieraniu umowy przedwstępnej.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zawiadomienie otrzymane od Członka Zarządu w trybie art 160 ustawy o obrocie instrumentami
Rezygnacja czlonka Rady Nadzorczej
Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki - korekta raportu nr 1/2016
Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki