2020 III kwartał - Komunikaty

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 września 2020
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 września 2020 r.
Zawiadomienie o udziale w głosach
Zawiadomienie o udziale w głosach
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 77 ust.7 Ustawy o ofercie publicznej
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii P