2019 IV kwartał - Komunikaty

Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA
Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA
Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do Listy Alertów
Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA
Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze