2019 II kwartał - Komunikaty

Zmiany w Zarządzie KCI S.A.
Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej KCI SA
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 21.06.2019 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 21.06.2019 roku
Uzupełnienie porządku obrad ZWZ KCI zwołanego na dzień 21.06.2019
Emisja obligacji serii P
Uzupełnienie porządku obrad ZWZ KCI zwołanego na dzień 21.06.2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 21 czerwca 2019 r.
Korekta raportu rocznego za 2018 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
Informacja nt. zakończenia procedury szacowania wartości godziwej akcji spółki zależnej oraz testów na utratę wartości aktywów trwałych 
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Informacja nt. rozpoczęcia procedury szacowania wartości godziwej akcji spółki zależnej oraz testów na utratę wartości aktywów trwałych