2019 I kwartał - Komunikaty

Zawarcie umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 1 lutego 2019 roku
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 1 lutego 2019 roku, podjęte po przerwie w dniu 1 marca 2019 r
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu.
Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ KCI S.A. wraz z określeniem daty jego wznowienia i uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 01.02.2019 r. do ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz porozumienia.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na dzień 01.02.2019 r.