IV kwartał 2018 - Komunikaty

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu
Uzyskanie zabezpieczenia roszczeń Spółki KCI SA o ochronę dóbr osobistych
Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu.